Cosul dvs. este gol

Termeni si conditii

     Folosirea, inclusiv vizitarea si cumpărarea produselor de pe site-ul www.rontesa.ro, presupune acceptarea in totalitate si de fiecare data când accesați site-ul nostru, a termenilor si condițiilor sub care sunt furnizate serviciile si produsele. Va invitam sa citiți cu atenție capitolul Termeni si Condiții pentru a fi in cunoștința de cauza in momentul in care finalizați o comanda.
     Pentru a putea finaliza o comanda, clientul trebuie sa accepte Termenii si Condițiile specificate in acest capitol, prin apăsarea butonului „Comanda”, acesta confirmând ca este de acord cu condițiile stipulate in Document.
     Termenii si condițiile acestor servicii pot fi schimbate in orice moment de către SC Rontesa Com SRL, fără a fi necesara o notificare prealabila a Clientului. Clientul are acces permanent la Termeni si Condiții si este obligat citească documentul de fiecare data când accesează site-ul nostru.
     In cazul in care vânzarea a fost efectuata prin intermediul interacțiunii directe intre Client sau orice reprezentant împuternicit de acesta si un reprezentant al SC Rontesa Com SRL, contractul încheiat nu va fi considerat contract de vânzare la distanta si nu vor fi incidente dispozițiile prezenților Termeni si Condiții. Interacțiunea directa este probata prin semnarea facturii de către Client/împuternicit.
     Termenii si condițiile nu vor fi aplicabile persoanelor juridice. Oricărei comenzi plasate de o persoana juridica ii vor fi aplicabile condițiile legale privind raporturile dintre profesioniști.

1. Definiții


www.rontesa.ro – site aflat in proprietatea exclusiva a societății SC Rontesa Com SRL, cu sediul social in Moinești, Str. George Enescu, nr. 1bis, Jud. Bacau, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J04/923/2004, CUI RO8575721, organizata in baza legii romane.
SITE – Domeniul www.rontesa.ro si subdomeniile acestuia
CONTINUT - toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
- conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENTILOR săi de către Rontesa Com SRL prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
- orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al Rontesa Com SRL UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
- informații legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de Rontesa Com SRL într-o anumita perioada;
- date referitoare la Rontesa Com SRL, sau alte date privilegiate ale acesteia.
SERVICIU - serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITE-ULUI, in sensul acordării posibilității CLIENTULUI sa contacteze produse si/sau servicii folosind mijloace electronice.
UTILIZATOR/MEMBRU - Persoana fizica ce are sau obține acces la CONTINUT, prin mijloace de comunicare electronice sau in baza unui acord de utilizare intre Rontesa Com SRL si acesta.
CONT - ansamblul format dintr-o adresa de e-mail si o parola care permit unui singur MEMBRU accesul la zone restricționate ale SITE-ULUI.
CLIENT - Persoana fizica care are sau obține acces la CONTINUT.
DOCUMENT - Termeni si Condiții.
CONTRACT la distanta - conform definiției cuprinse in OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative- art. 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: orice contract încheiat intre profesionist si consumator in cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanta organizat, fără prezenta fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este încheiat contractul.
NEWSLETTER / ALERTA - mijlocul de informare periodic, prin e-mail, asupra produselor, serviciilor si/sau promoțiilor desfășurate de către Rontesa Com SRL într-o anumita perioada, fără nici un angajament din partea Rontesa Com SRL cu referire la informațiile conținute de acesta transmis in baza consimțământului UTILIZATORULUI/MEMBRULUI/CLIENTULUI sau in interesul legitim al Rontesa Com SRL, urmare a relației relevante cu CLIENTUL.
TRANZACTIE - încasare sau rambursare a unei sume rezultate din vânzarea unui produs de către Rontesa Com SRL către Client.
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL-societatea Rontesa Com SRL cu sediul social in Moinești, Str. George Enescu, nr. 1bis, Jud. Bacau, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J04/923/2004, CUI RO8575721, organizata in baza legii romane.
PERSOANA VIZATA- persoana fizica identificata sau identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Pot intra in aceasta categorie: numele, prenumele, domiciliul/reședința, toate celelalte date cu care se legitimează CLIENTUL/MEMBRUL.

2. Aspecte Generale


2.1. Documentul stabilește termenii si condițiile de utilizare a Site-ului/Conținutului/Serviciului de către Membru sau Client, in cazul in care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat intre Rontesa Com SRL si acesta.
2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitând-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea, Conținutului/Serviciului, implica aderarea Membrului sau Clientului la prezentele termeni si condiții; Clientul se obliga sa monitorizeze permanent termenii si condițiile care pot fi actualizate, modificate si completate. In cazul unor neînțelegeri se aplica Termenii si condițiile valabile la momentul plasării comenzii si notificării acestuia in scris către Rontesa Com SRL. 
2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil pe www.rontesa.ro.
2.4. Prin folosirea Site-ului/Conținutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse Site-ului, Conținutului, Serviciului, Rontesa Com SRL.
2.5. In cazul in care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord si/sau nu accepta si/sau își revoca acceptul dat pentru Document:
2.5.1. Acesta renunța la: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Rontesa Com SRL prin intermediul Site-ului, primirea newsletter-lor/alertelor si/sau comunicărilor din partea Rontesa Com SRL de orice natura (electronic, telefonic, etc).
2.5.2. Rontesa Com SRL va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese, excepție făcând situațiile in care păstrarea datelor constituie o obligație legala a Rontesa Com SRL.
2.5.3. Poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord si/sau a nu accepta documentul, sub forma in care acesta va fi disponibil in acel moment.
2.6. Pentru a-si exercita dreptul prevăzut la art. 2.5, acesta poate sa contacteze Rontesa Com SRL sau sa folosească legăturile din conținutul primit de la Rontesa Com SRL destinate acestui scop.
2.7. Clientul nu poate sa revoce unilateral acordul exprimat in favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau pana in momentul in care acesta nu va achita integral contravaloarea tuturor Contractelor neonorate fata de Rontesa Com SRL. In cazul in care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate fata de Rontesa Com SRL si își revoca acordul exprimat in favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, Rontesa Com SRL va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese.
 2.9. Acest Site este adresat doar Membrilor persoane fizice care au cel puțin 18 ani si au capacitatea legala de a încheia acte juridice. Posibilitatea de a comanda online este disponibila doar persoanelor cu adresa de livrare in Romania. Devenind Membru, persoana declara faptul ca întrunește condițiile sus-menționate.

3. Conținut


3.1. Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Rontesa Com SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare).
3.2. Membrului sau Clientului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut in orice alt context decât cel original intenționat de Rontesa Com SRL, includerea oricărui conținut in afara site-ului Rontesa Com SRL, îndepărtarea însemnelor protejate de dreptul de autor al Rontesa Com SRL asupra conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Rontesa Com SRL.
3.3. Orice conținut la care Membrul sau Clientul are si/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific si valid încheiat intre Rontesa Com SRL si acesta si fără nici o garanție, implicit sau expres formulata din partea Rontesa Com SRL cu referire la acel conținut.
3.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera si/sau utiliza conținutul numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederi ale prezentului Document.
3.5. In cazul in care Rontesa Com SRL conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Membrul sau Clientul are sau obține acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform condițiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezintă un angajament contractual din partea Rontesa Com SRL pentru respectivul Membru, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui conținut, in timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
3.6. Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea Rontesa Com SRL si/sau al angajatului sau colaboratorului Rontesa Com SRL care a mijlocit transferul de conținut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul conținut.
3.7. Este interzisa orice utilizare a Conținutului in alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, in cazul in care acesta exista.

4. Contact


4.1. Rontesa Com SRL publica pe site datele complete si corecte de identificare pentru a fi contactat de către Client sau Membru.
4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite automat Rontesa Com SRL sa îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând si mijloacele electronice. Prelucrarea datelor Membrului sau Clientului de către Rontesa Com SRL va viza exclusiv comunicarea cu privire la solicitarea formulata in scris.
4.3. Completarea parțiala sau integrala a formularului de contact si trimiterea acestuia nu reprezintă in niciun fel un angajament din partea Rontesa Com SRL de a contacta Membrul sau Clientul.
4.4. Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate Rontesa Com SRL se realizează in mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului si Rontesa Com SRL, considerându-se astfel ca acesta consimte primirea notificărilor din partea Rontesa Com SRL in modalitate electronica si/sau telefonica, incluzând si comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.  
4.5. Rontesa Com SRL își rezerva dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natura, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, personal etc).

5. Newslettere si alerte


5.1. Membrul sau Clientul are dreptul de a-si exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere si/sau alerte din partea Rontesa Com SRL.
5.2. Datele preluate de la Membru sau Client in scopul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor, pot si vor fi folosite de către Rontesa Com SRL in limitele Politicii de confidențialitate.
5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face in orice moment:
5.3.1. Folosind legătura special destinata din cadrul oricăror newslettere si/sau alerte primite.
5.3.2. Prin contactarea Rontesa Com SRL, conform cu informațiile de contactare, si fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese.
5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor nu implica renunțarea la acceptul dat pentru document.
5.5. Rontesa Com SRL își rezerva dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere si/sau alerte cat si dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care si-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere si/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Rontesa Com SRL, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

6. Politica de vânzare online


6.1. Accesul la serviciu


6.1.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Client sau Membru, fiind obligatorie crearea unui cont pentru a cumpăra prin intermediul site-ului www.rontesa.ro.
6.1.2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Clientul va trebui sa accepte prevederile Documentului.
6.1.3. Rontesa com SRL își rezerva dreptul de a limita accesul Clientului la Servicii si/sau Contul Membrului pe perioada nedeterminata, in cazuri justificate de comportamentul Clientului, dreptul de a anula comenzile si de a bloca/șterge Contul acestuia in cazul in care considera ca in baza comportamentului avut de către Client, accesul si existenta Contului Clientului ar putea prejudicia in vreun fel Rontesa Com SRL si site-ul www.rontesa.ro.  Acest drept poate fi exercitat in orice moment si nu este necesara notificarea Clientului in acest sens.
6.1.4. Fiecare Membru poate avea un singur Cont. Este interzisa partajarea unui Cont intre mai mulți Membri/Clienți.
6.1.5. In situația in care se descoperă accese partajate de mai mulți Clienți, Rontesa Com SRL își rezerva dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Conținut.

6.2. Produse si servicii


6.2.1. Rontesa Com SRL poate publica pe site-ul www.rontesa.ro informații despre produse, servicii si/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Rontesa Com SRL are încheiate contracte sau acorduri de parteneriat, într-o anumita perioada si in limita stocului disponibil.
6.2.2. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate in lei (RON) si includ TVA.
6.2.3. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv in RON folosind informațiile furnizate de Client in formularul destinat. Rontesa Com SRL nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factura. In cazul in care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmata in momentul in care se va emite factura către Client. Pana in acel moment contravaloarea comenzii va fi blocata pe contul Clientului nefiind transferata in conturile Rontesa Com SRL.
6.2.4. In funcție de modalitatea de plata pentru care optează Clientul, acestuia i se va transmite pe e-mail o factura proforma (avans sau suma totala).
6.2.5. Toate informațiile din evenimentele de vânzare folosite pentru descrierea produselor, caracteristici si greutate, a preturilor, a stocurilor per produs si/sau serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / link-uri către alte site-uri etc) nu reprezintă o obligație contractuala din partea SC Rontesa Com SRL, acestea fiind cu titlu de prezentare.  Rontesa Com SRL poate retrage o oferta de produse sau o poate modifica in orice moment, pana la plasarea comenzii, fără a datora daune sau alte penalități către nici un potențial client.
6.2.6. Plata produselor si/sau a serviciilor achiziționate prin intermediul serviciului se poate face in următoarele modalități:
6.2.6.1. Prin transfer bancar.
6.2.6.2. On-line, prin intermediul serviciului de plăti electronice al Euplatesc.
6.2.6.3. Ramburs la primirea coletului (Plata la curier).
6.2.7. In cazul plaților online cu cardul, Rontesa Com SRL nu este / nu poate fi făcută responsabila pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Clientul.
6.2.8. In cazul puțin probabil când Rontesa Com SRL nu va putea onora un produs/o parte din produse, pentru ca aceste sunt indisponibile, aceasta va notifica pe e-mail si telefonic Clientul, oferindu-i informații privind scoaterea din comanda a produsului ce nu mai poate fi livrat. Clientului ii vor fi  prezentate opțiunile de care acesta dispune: fie poate aștepta ca produsul sa redevină disponibil in stoc, fie sa anuleze comanda pentru produsul respectiv. Daca este cazul, Rontesa Com SRL va dispune rambursarea sumelor achitate de către Client pentru produsele indisponibile in maxim 14 zile de când a luat cunoștința de decizia Clientului.

6.3. Comanda online


6.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate pe site, ofertele de preturi fiind limitate in timp (după perioada indicata, preturile anumitor produse pot suferi modificări iar cele promoționale nu vor mai fi vizibile pe site-ul www.rontesa.ro).
6.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si valabile la data plasării comenzii, denumita in cadrul acestui document si comanda emisa.
6.3.3. Contractul la distanta este considerat încheiat de către Rontesa Com SRL atunci când comanda plasata de către Client este confirmata electronic de către Rontesa Com SRL. Mai mult, înainte de a valida comanda Clientului si înainte de a expedia produsele, Rontesa Com SRL are dreptul sa contacteze Clientul, prin orice mijloc disponibil / agreat de Rontesa Com SRL (telefonic sau e-mail), pentru a obține confirmarea personala de către Client a datelor sale de identificare si livrare. Clienții accepta ca Rontesa Com SRL nu poate fi forțat sa valideze/livreze produse către persoane care nu au confirmat datele de livrare si identificare.
6.3.4. Rontesa Com SRL va putea proceda la denunțarea unilaterala a contractului si la anularea automata a comenzii efectuate de Client, chiar si fără o notificare prealabilă adresata Clientului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese in următoarele cazuri: 
• activitatea Clientului pe site poate si/sau produce daune de orice natura de partea Rontesa Com SRL;
• pentru alte motive obiective;
• neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului, a tranzacției, in cazul plații online;
• invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Rontesa Com SRL, in cazul plații online;
6.3.5. In cazul in care Clientul refuza primirea coletului de la curier o singura data, Rontesa Com SRL își rezerva dreptul de a refuza orice alta comanda viitoare.
6.3.6. O comanda plasata nu poate fi modificata prin intermediul Contului. Daca Clientul dorește o modificare (includerea sau renunțarea la produse) acesta va contacta reprezentanții Rontesa Com SRL.
6.3.7. In cazul in care un Client își modifica datele personale, aducând la cunoștința Rontesa Com SRL acest aspect, toate comenzile in derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luându-se in considerare pentru livrare si contact, noile date modificate corespunzator.

6.4. Comanda telefonica


Clientul/Membrul nu poate efectua comenzi telefonice. Clientul/Membrul va putea efectua doar comenezi on-line.


6.5. Contract si finalizare


6.5.1. Rontesa Com SRL va transmite către Client toate documentele necesare care sa ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client.
6.5.2. Rontesa Com SRL va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare in care se află
 comanda sa.
6.5.3. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea Rontesa Com SRL, devine Contract onorat.
6.5.4. Contractul este încheiat pe perioada determinată. Acesta va fi considerat ca fiind incetat in momentul in care pârțile își vor fi executat obligațiile reciproce in termenele si condițiile stabilite prin prezentul Document.
6.5.5. In cazul in care exista diferențe intre lista cu produse livrate si conținutul coletului, Clientul are obligația de a notifica Rontesa Com SRL si curierul (daca constatarea s-a făcut in prezenta acestuia) in maximum 24 de ore de la recepția coletului telefonic sau prin formularul de contact disponibil pe site, cu detaliile aferente (foto, explicații etc).

6.6. Transport


6.6.1. Livrarea către Client a produselor achiziționate de la Rontesa Com SRL este efectuata prin intermediul sistemului de curierat rapid. In funcție de mai multe criterii, livrarea poate avea opțiunea "Deschidere la livrare”. Atunci când Clientul este informat in mod expres ca livrarea aferenta comenzii plasate are aceasta opțiune, este important ca in momentul livrării, in prezenta curierului, sa desigileze produsul, sa îl scoată complet din cutie si sa îl verifice. Clientul nu va accepta un produs care este neconform. In cazul in care produsul este acceptat, atunci se prezuma ca el este conform, iar riscul de pierdere sau de deteriorare a acestuia este transferat Clientului.
6.6.2. Pentru comenzile a căror valoare este mai mare de 1000 RON, transportul este gratuit, daca livrarea se efectuează in aria de acoperire a serviciului de curierat. Pentru livrări in afara serviciului de curierat se va percepe un tarif suplimentar de 1RON /km fata de cel mai apropiat centrul de distribuție al Fan Courier, Cargus (Urgent Curier), GLS sau SameDay. Distanta de la locul indicat de Client pentru livrare pana la cel mai apropiat centru de distribuție va putea fi verificata accesând următorul link: http://www.fancourier.ro/tools/cautare-localitate/ pentru Fan Courier sau pe siteul web al Cargus, GLS si Sameday. Firma de curierat este aleasa de Rontesa Com SRL. 
Pentru comenzile a căror valoare este sub 1000 RON, prețul livrării practicat de Rontesa Com SRL este de calculat de un algoritm ce este prezentat in pagina „Livrare si Plata”, daca livrarea se face in aria de acoperire a serviciului de curierat. Pentru livrări in afara serviciului de curierat se va percepe tariful suplimentar prevăzut anterior.
6.6.3. Timpul de livrare al unei comenzi este comunicat expres la plasarea acesteia si este un interval de zile influențat de: transportul bunurilor de la furnizorii Rontesa Com SRL, numărul zilelor lucrătoare din luna, numărul produselor din comanda etc.
6.6.4. In eventualitatea depășirii termenului de livrare legal, Rontesa Com SRL va informa Clientul prin E-mail si/sau telefon si va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioada ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. In cazul in care, in cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanta si anularea comenzii. Clientul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii notificării de informare pentru a-si exprima opțiunea privind produsul comandat. Lipsa primirii de către Rontesa Com SRL a unui răspuns din partea Clientului sau imposibilitatea contactării Clientului la datele de contact indicate in termenul precizat se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare.
6.6.5. In cazul rezilierii Contractului si anularii comenzii in situația prevăzută la art. 6.6.4., Rontesa Com SRL rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite in temeiul Contractului de către Client si in decurs de 7 zile de la data de la care Clientul a comunicat către Rontesa Com SRL decizia sa de terminare a contractului.
6.6.6. Timpul de livrare al unei comenzi poate varia in funcție de locul de livrare indicat de Client. Astfel încât, pentru comenzile ce urmează a fi livrate in Bucuresti, intervalul de zile poate varia de la 2 pana la 4 zile lucrătoare iar pentru comenzile cu urmează a fi livrate in tara, numărul de zile necesar livrării comenzilor poate ajunge la 7 zile lucrătoare.
6.6.7. Comenzile a căror valoare depășește 500 RON beneficiază de transport gratuit in toata tara.

6.7. Renunțarea la contract


6.7.1. Clientul se poate retrage din contract si este îndreptățit sa primească întreaga contravaloare pentru produsele plătite fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere in termen de 14 zile de la data de la care Clientul a intrat in posesia fizica a produsului comandat.
6.7.2. Înainte de expirarea perioadei de retragere din contract, Clientul informează Rontesa Com SRL despre decizia sa de retragere din contract. In acest scop, Clientul poate alege una dintre următoarele variante:
6.7.2.1. de a folosi modelul de formular de retragere;
6.7.2.2. de a face o declarație neechivoca in care își exprima decizia de retragere din contract;

Model de formular de retragere din contract in conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative:
"  Către : Rontesa Com SRL,  Moinești, Str. George Enescu, nr. 1bis, Jud. Bacau
Telefon: 0234.361.494   
-Vă informez/Vă informam  prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse :
- Comandate la data (*)/primite la data (*)
- Numele Clientului:
- Adresa Clientului:
- Semnătura Clientului (doar in cazul in care acest formular este notificat pe hârtie)
- Data”.

6.7.3. In cazul exercitării dreptului de retragere,  returnarea produsului se va putea efectua, după parcurgerea etapei inițiale prevăzută la art. 6.7.2, prin servicii de curierat, costurile aferente transportului fiind, conform legii, in sarcina Clientului. Clientul care a notificat Rontesa Com SRL  conform art 6.7.2, ii revine responsabilitatea de a se asigura ca produsul va fi returnat in maxim 14 zile de la notificare, in caz contrar, Rontesa Com SRL considerând cererea nefondata/invalida si poate refuza returul.
6.7.4. Produsul returnat trebuie sa fie predat in aceeași stare in care a fost livrat, cu toate accesoriile si daca este posibil, in ambalajul original, etichetele si documentele in original care l-au însoțit. Clientul este direct responsabil pentru diminuarea valorii produsului returnat, rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si funcționarii produsului.
6.7.5. Clientul Rontesa Com SRL nu va putea sa returneze produsele achiziționate si/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, in următoarele situații:
6.7.5.1. Produsul returnat nu este in aceeași stare in care a fost livrat (cu documentele care l-au însoțit, cu toate componentele).
6.7.5.2. In cazul in care au fost comandate si livrate produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igiena si care au fost desigilate de Client.
6.7.5.3 In cazul retragerii din contract a Clientului, Rontesa Com SRL rambursează sumele pe care le-a primit drept plata in termen de 14 zile de la care a luat cunoștința de decizia de retragere din Contract in condițiile art. 6.7.2.
6.7.5.4 Daca constata apariția unor elemente ce diminuează valoarea produsului returnat in cazul Clientului ce s-a retras din Contract, Rontesa Com SRL va notifica Clientul in acest sens. Rontesa Com SRL își rezerva dreptul de a restitui suma reprezentând contravaloarea produsului achiziționat de Client numai după verificarea produsului la punctul de lucru Rontesa Com SRL, reținând, daca este cazul, suma aferenta diminuării de valoare a produsului returnat (de exemplu, in cazul in care se va constata măștile de protecție au fost utilizate sau, distinct de  operațiunile necesare determinării naturii, a caracteristicilor si funcționarii produsului).

7. Frauda


7.1. Rontesa Com SRL nu solicita Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidențiale, carduri bancare sau parole personale.
7.2. Clientul / Membrul își asuma întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.
7.3. Rontesa Com SRL declina orice responsabilitate, in situația in care un Membru / Client ar fi / este prejudiciat sub orice forma de către un terț care ar pretinde ca este/reprezintă Rontesa Com SRL.
7.4. Clientul va informa Rontesa Com SRL asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
7.5. Rontesa Com SRL nu promovează SPAM-ul. Orice Client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.
7.6. Comunicările realizate de către Rontesa Com SRL prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.
7.7. Următoarele scopuri atinse sau nu,  vor fi considerate tentativa de fraudare a Site-ului/Conținutul si/sau Rontesa Com SRL. Rontesa Com SRL își rezerva dreptul de a pune in mișcare urmărirea penala împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat sa, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
7.7.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda.
7.7.2. de a altera sau de a modifica conținutul Site-ului sau orice corespondenta expediata prin orice modalitate de către Rontesa Com SRL către Membru / Client.
7.7.3. de a afecta performantele serverului/serverelor pe care rulează site-ul.
7.7.4. de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legala necesara, conținutul expediat prin orice mijloc de către Rontesa Com SRL către Membru/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

8. Limitare de responsabilitate


8.1. Rontesa Com SRL nu poate fi ținuta responsabila in nici un fel in fata niciunui Membru/Client care utilizează Site-ul sau Conținutul, altfel decât in limita articolelor ce constituie Termeni si Condiții.
8.2. In cazul in care un Membru/Client considera ca un Conținut expediat prin orice mijloc de către Rontesa Com SRL violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii Rontesa Com SRL, conform detaliilor de contact, astfel Rontesa Com SRL sa poată lua o decizie in cunoștința de cauza. 
8.3. Rontesa Com SRL  nu garantează Membrului sau Clientului acces pe site sau la serviciu, in lipsa înregistrării de către acesta din urma prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe site, si nu ii conferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial si/sau integral conținutul, de a reproduce parțial si/sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut in orice alta maniera, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are si/sau a obținut acces, in baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Rontesa Com SRL.
8.4. Rontesa Com SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.
8.5. Rontesa Com NET este exonerata de orice vina in cazul utilizării site-urilor si/sau al conținutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al Rontesa Com SRL, atunci când aceasta utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natura Membrului, Clientului si/sau oricărui terț implicat in acest transfer de Conținut.
8.6. Rontesa Com SRL nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:
8.6.1.  produsul va fi potrivit cerințelor clientului
8.6.2. produsele obținute gratis sau contra-cost prin intermediul site-ului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.
8.7. In limita prevederilor Termenilor si Condițiilor, operatorii, administratorii si/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promotii, promovări, sau oricare alt tip de relație/ legătura/ tranzacție/ colaborare/ etc. care pot apărea intre Client sau Membru si oricare dintre cei care își fac promovare directa sau indirecta prin intermediul site-ului.

9. Forța majora si cazul fortuit


9.1. Exceptând cazurile in care nu au prevăzut in mod expres altfel, niciuna din pârțile unui contract încheiat, care este încă in derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care ii incumba in baza contractului, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzata de un eveniment de forța majora.
9.2. Partea sau reprezentantul legal al parții care invoca evenimentul mai sus menționat este obligata/obligat sa aducă la cunoștința celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care-i stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.
9.3. Partea sau reprezentantul legal al parții care invoca evenimentul mai sus menționat este exonerata/exonerat de la aceasta obligație numai in cazul in care evenimentul o/îl împiedica sa o duca la bun sfârșit.
9.4. Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte daune-interese.
9.5. Partea care invoca evenimentul de forța majora trebuie sa facă dovada imposibilității executării obligațiilor in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului in limitele art. 9.3.

10. Litigii


10.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc site-urilor si/sau al oricărui conținut trimis de către Rontesa Com SRL Membrului/Clientului prin accesare si/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord, cel puțin cu prevederile Termenilor si Condițiilor.
10.2. Orice disputa cu referire la prezenții Termeni si Condiții care ar putea sa apară intre Membru/Client si Rontesa Com SRL se va rezolva pe cale amiabila.
10.3. Orice disputa, de orice fel, care ar putea sa apară intre Membru/Client si Rontesa Com SRL se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat de către instanța competenta de la sediul Rontesa Com SRL, in conformitate cu legile romane in vigoare.
10.4. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
10.5. Prezentul document a fost redactat si va fi interpretat in conformitate cu legislația romana.

11. Dispoziții finale


11.1. Rontesa Com SRL  își rezerva dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum si orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum si orice conținut fără notificare prealabila a Membrului sau Clientului.
11.2. In limita prevederilor Termenilor si Condițiilor, Rontesa Com SRL nu va putea fi făcută responsabila pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.
11.3. Rontesa Com SRL își rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau legături pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislației in vigoare.

12. Contact si alte informații


12.1. In cazul in care exista întrebări sau sugestii in legătura cu Rontesa Com SRL sau cu site-ul deținut de aceasta (www.rontesa.ro), va rugam sa ne contactați la numărul de telefon: 0234.361.494, de Luni pana Vineri, program 9:00-16:00, sau prin intermediul formularului de contact disponibil pe site-ul: www.rontesa.ro.
12.2. Orice comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul www.rontesa.ro de la Clienți privind funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea Rontesa Com SRL.
spacer
Website detinut de Rontesa Com S.R.L., CIF: RO8575721, Reg.Com: J04/923/2004

rontesa.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe site se considera acceptarea politicii de utilizare cookies. Pentru o experienta mai buna in site-ul nostru folosim si sisteme de analiza si marketing conform politicii de protejare a datelor.